Täysversioon

Kangasalan kunta

Ruutanan päiväkodin sisäilmaselvitys ja jatkotoimenpiteet

22.5.2018

Ruutanan päiväkodin sisäilma-asiaa on käsitelty Kangasalan kaupungin sisäilmatyöryhmässä. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus (Raksystems Oy) on saatu valmiiksi. Rakennuksessa todettiin mikrobivaurioita kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen seinien rakenteissa sekä yläpohjan eristeissä. Lisäksi rakenteiden ilmatiiviydessä havaittiin puutteita. On todennäköistä, että rakenteissa olevat mikrobiepäpuhtaudet voivat kulkeutua myös sisäilmaan. Tällä hetkellä tilat on ylipaineistettu ilmanvaihdon avulla. Ylipaineistuksella pyritään vähentämään epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan. Tiloissa on käynnissä paine-eron seuranta.

Työterveyshuollon mukaan pitkäaikainen työskentely Ruutanan päiväkodissa voidaan rakennusteknisten selvitysten ja altistumisolosuhteiden arvioinnin perusteella todeta liittyvän lisääntynyt astman, hengitystieoireiden ja – infektioiden vaara.

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuolto on antanut toimenpidekehotuksen koskien Ruutanan päiväkodin sisäilmaongelmaa. Kangasalan kaupunkia kehotetaan ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi ja vähentämiseksi. Mikäli päiväkodin kiinteistöä aiotaan kokonaisvaltaisesti korjata, tulee päiväkotilapsille hankkia viipymättä asianmukaiset siirtotilat korjaustoimenpiteiden ajaksi. Mikäli kiinteistöä ei korjata, päiväkodin käytöstä tarkoitukseensa tulee luopua mahdollisimman pian viimeistään 31.8.2018 mennessä. Kangasalan kaupungin tulee antaa kirjallinen selvitys toimenpiteistä ja aikataulusta viimeistään 18.6.2018 mennessä.

Ruutanan päiväkodin väliaikaistilat järjestynevät 1.9. alkaen sellaisella järjestelyllä, että Ruutanan esiopetusryhmät (2 kpl) vaihtavat paikkaa ja Ruutanan päiväkotilaiset sijoittuvat Ruutanan esiopetustiloihin. Eskarit sijoittuvat Ruutanan koulun entiseen kirjastotilaan ja toinen ryhmä Koivurinteen päiväkodin saliin.

Siirtokelpoisten tilojen kilpailutus alkaa toukokuussa. Alustavan aikataulun mukaan tilat voisivat olla käytössä vuoden lopulla.

Kustannusarvio päiväkotirakennuksen peruskorjauksesta valmistuu viikolla 23. Mahdollisista toimenpiteistä rakennuksen peruskorjaamiseksi tai sen korvaamiseksi uudella päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä syksyllä 2018.

Rakennuksessa mahdollisesti esiintyvien sisäilman laatuun liitettyjen oireiden osalta henkilökunnan tulee olla yhteydessä työterveyshuoltoon ja lasten osalta päiväkodin johtajaan.

Kangasalan kaupungin sisäilmatyöryhmä
sivistyskeskus
tekninen keskus

Lisätiedot:
Varhaiskasvatuksen johtaja
Anni Aalto-Ropo
p. 050 406 1180

kunnossapitovastaava Toni Lahti
p. 040 133 6306

kiinteistöinsinööri Olli Rissanen
p. 044 486 0419 sähköpostit: etunimi.sukunimi@kangasala.fi