Täysversioon

Kangasalan kunta

Saarenmaan uuden kaupunginosan kaavaratkaisuja pohditaan yhdessä rakennemallien avulla

4.6.2018

Kangasalan Saarenmaalle, Hervannan Ruskon läheisyyteen on suunnitteilla pitkällä tähtäimellä toteutuva uusi kaupunginosa. Alueen rakentaminen liittyy seudullisen kakkoskehävyöhykkeen kehittämiseen. Saarenmaalle tavoitellaan teollisuuspainotteisia työpaikkoja, mutta myös uutta asumista. Keskeistä on samalla alueen rooli jatkossakin osana seudullista virkistyspaikkojen verkostoa.

Saarenmaan kaupunginosan rakentaminen ei ole uusi ajatus, vaan sitä on jo valmisteltu pidemmän aikaa. Tuleva kakkoskehä ja sen varren toiminnot on esitetty maakuntakaavassa, Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa sekä viime kesänä hyväksytyssä Kangasalan strategisessa yleiskaavassa. Tarkemmalle suunnittelutasolle siirryttiin vuodenvaihteessa valmistuneessa kehityskonseptityössä. Keväällä 2018 Kangasalan kaupunki käynnisti alueen osayleiskaavatyön.

-      Kyseessä on Kangasalan kannalta merkittävä hanke, joka tuo lisäarvoa koko kaupunkiseudulle, kertoo kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Kakkoskehä parantaa Kangasalan saavutettavuutta

Saarenmaan osayleiskaavalla vaikutetaan tulevan kakkoskehäväylän sijoittumiseen maastoon Lentolan ja Hervannan välillä. Valmistuessaan arviolta 2040-luvulla kehäväylä tulee parantamaan merkittävästi Kangasalan saavutettavuutta. Kehän kehittämisvyöhyke ulottuu aina Tarastenjärveltä Lentolan ja Saarenmaan kautta Hervantaan, josta se jatkuu Vuoreksen ohi Sääksjärven tulevalle rautatieasemalle ja Pirkkalan lentokentälle. Saarenmaan aluetta tullaan toteuttamaan vaihe kerrallaan, painottaen yhteistyötä erityisesti Tampereen kaupungin kanssa. Rakentaminen aloitetaan Ruskon jatkeeksi tulevalla teollisuusalueella.

-      Saarenmaan sijainti kakkoskehällä Hervannan teknologiakeskittymän vieressä tarjoaa uusia mahdollisuuksia yrityselämälle. Teollisuustonteille on ollut kysyntää, johon haluamme vastata nopeasti, kertoo elinkeinojohtaja Lasse Silván.

Rakennemalleja esitellään yleisötilaisuudessa kesäkuussa

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on parhaillaan julkisesti nähtävillä kaupungin nettisivuilla sekä virallisilla ilmoitustauluilla. Kaavaa työstävä konsulttiyritys on suunnitellut kaavatyön pohjaksi kaksi vaihtoehtoista maankäytön rakennemallia, joita arvioidaan kesän aikana erilaisissa tilaisuuksissa.

-      Varsinaista osayleiskaavaluonnosta aletaan laatia syksyllä, jolloin kaavan alustavat tavoitteet pitäisivät olla rakennemallityöskentelyn ansiosta jo pitkälti selvillä, kertoo kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen.

Yleisölle kohdistettu avoin tilaisuus pidetään Kangasalan kirjaston Harjula-salissa torstaina 14.6. klo 17–19.Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita alueen ja sen ympäristön asukkaat, yrittäjät, maanomistajat, erilaiset yhdistykset sekä muut alueen kehittymisestä kiinnostuneet. Kaksituntisessa tilaisuudessa esitellään kaavoitushankkeen taustoja, kartoitetaan osallistujien tavoitteita ja kommentoidaan rakennemalleja.


Lisätietoja:
Kangasalan kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen, p. 050 596 9124
etunimi.sukunimi@kangasala.fi