Täysversioon

Kangasalan kunta

Ympäristönsuojelu

 

Olemme siirtyneet Lupapiste.fi -palvelun käyttöön 1.9.2017. Kaikki neuvontapyynnöt, lupahakemukset ja ilmoitukset käsitellään Lupapiste.fi -palvelun kautta. 
 
Lupapisteen pikaohje.
 
Lisäohjeita luvan hakemiseen ja Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapiste.fi -sivuilta.
Sähköisessä asioinnissa opastaa ympäristötarkastaja Taru Lainkari p. 050 351 6506, ymparistonsuojelu@kangasala.fi.

 

Ympäristönsuojelu huolehtii osaltaan terveellisen ja viihtyisän sekä luonnontaloudellisesti kestävän elinympäristön turvaamisesta. Sen tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelunlain, jätelain, vesilain ja maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat. Ympäristönsuojelusta saa tietoa, neuvoja ja ohjeita esim. luonnonsuojelualueista sekä jätehuoltoon ja vesiensuojeluun liittyvistä asioista. Lisäksi ympäristönsuojelu on mukana erilaisissa projekteissa ja selvitysten laadinnassa.

 Kangasalan viranomaislautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOTIPUUTARHOISTA TULEVIEN RISUJEN JA OKSIEN KERÄYS

Lauantaina 12.5.2018 kello 10-14 Asemantien maankaatopaikalla (teollisuusalueen vieressä)

Kuntalaiset voivat tuoda keräyspaikalle puutarhoistaan oksia ja risuja, muuta jätettä ei vastaanoteta. Tuojan on varauduttava itse purkamaan kuormansa sille osoitettuun paikkaan.

Kerätty materiaali viedään haketettavaksi.

3.5.2018 TEKNINEN KESKUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muistetaan puutarhajätteiden asianmukainen käsittely

Puutarhajätteitä sekä risuja ja oksia ei saa viedä kaupungin eikä yksityisen maalle, metsään tai puistoon. Puutarhajätteet tulee käsitellä asianmukaisesti omalla kiinteistöllä esim. kompostoimalla ja risut ja oksat voi hakettaa. Jos tämä ei ole mahdollista, puutarhajätteet tulee viedä esim. Pirkanmaan Jätehuollon Tarastenjärven jätekeskukselle, jossa peräkärrykuormat otetaan maksutta vastaan. Tarkemmat ohjeet puutarhajätteiden viennistä Tarastenjärvelle löytyy Pirkanmaan Jätehuollon sivuilta.

Keskitettyä asiakaspalvelua ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa

Valtakunnallisen Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksen (Y-aspa) toiminta käynnistyi 1.3.2013. ELY-keskuksen tiedote.

Yhteystiedot:

Ympäristö- ja rakennusvalvonta Käyntiosoite: Urheilutie 13, Kangasala

ymparistonsuojelu@kangasala.fi

Ympäristöpäällikkö
Tuomo Antila, p.  050 550 9739

Ympäristötarkastaja
Tarja Riitamaa, p. 050 550 9069

Ympäristötarkastaja
Taru Lainkari, p. 050 351 6506

Ympäristösuunnittelija
Salli Uljas, p. 044 423 5755

Toimistosihteeri
Pirjo Tulenheimo, p. 040 133 6723

Tehtävien jako ympäristönsuojelussa

Viranomaislautakunta

Ympäristönsuojelun päivystysaika:

Kaupunginvirasto II

To klo 12.00 – 15.00

 

Teknisen keskuksen asiakaspalvelu:

Kartoittaja Kirsi Helminen
puh. 040 133 6642

tekninenkeskus@kangasala.fi

 

 

 

 

Sivujen valokuvat: Matti Rainio, Ari Hiltunen, Margit Knuutila ja Susanna Pakula