Täysversioon

Kangasalan kunta

Kaavoitus

Kaavoituksella eli maankäytön suunnittelulla ohjataan yhdyskunnan rakenteen, liikennejärjestelmän, viherverkon ja hyvän elinympäristön kehittämistä. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen pitkän tähtäimen suunnittelua ohjaavat kuntastrategian lisäksi Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma ja Pirkanmaan maakuntakaava. Maakuntakaava 2040 hyväksyttiin keväällä 2017. Rakennesuunnitelmassa 2040 kaupunkiseutua tarkastellaan kokonaisuutena. Lähivuosina painotetaan täydennysrakentamista nykyisten keskustojen, asuinalueiden ja joukkoliikennekäytävien tuntumaan.

Kaavoituksesta vastaa kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen.

 

·         Nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja

·         Nähtävillä ja vireillä olevia yleiskaavoja

·         Asemakaavat

·         Yleiskaavat

·         Lamminrahka

·        Kaavoituskatsaus 2018

 

 

 

Yhteystiedot:

kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen
puh. 050 596 9124
Vastaanottoaika: tiistaina 9-11
twitter: @lahtinen_markku

suunnitteluarkkitehti Leena Roppola
puh. 044 486 0413
Vastaanottoaika: maanantai 9-12
asemakaavasuunnittelu
yleiskaavasuunnittelu

yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469
Vastaanottoaika: maanantai 9-12
suunnittelutarveratkaisut- ja poikkeamisluvat
yleiskaavasuunnittelu

projektipäällikkö
Lamminrahka
sijainen:
Susanna Virjo
puh. 040 133 6773
facebook: lamminrahka
twitter: @lamminrahka
www.lamminrahka.fi

(poissa 9/2018: Sanna Karppinen
puh. 040 133 6329)

suunnittelija Soile Lehtinen
puh. 044 423 5589
Vastaanottoaika: keskiviikko 9-10
kaavaomakotitonttien jako

suunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen
puh. 040 133 6199
VehoSyrjä -hanke

tekninen avustaja Meri-Kaarina Rahkomaa
puh. 040 133 6629
osoitenumerot

tekninen avustaja Sirpa Pitkämäki
puh. 040 133 6613

toimistosihteeri Liisa Rasila
puh. 040 133 6631
elinvoimalautakunnan sihteeri

toimistosihteeri Terhikki Melkas
puh. 040 133 6789
asuntoasiat
(avoinna maanantaista keskiviikkoon kello 14 saakka, torstaina ja perjantaina suljettu)

etunimi.sukunimi(ät)kangasala.fi
 

Lamminrahka