Täysversioon

Kangasalan kunta

Kaupunki ja hallinto

Kangasalan kaupungin hallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jonka jäsenet valitaan kunnallisvaaleilla neljän vuoden välein. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee pääsääntöisesti toimielinten jäsenet.

Kangasalan kaupunginhallituksen tehtävä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Lautakunnat ja johtokunnat ovat kaupunginhallituksen alaisia toimielimiä, jotka hoitavat kukin omaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä.

Kaupunginjohtaja on valtuuston valitsema kaupungin ylin viranhaltija. Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin johtamisesta, taloudesta ja toiminnan ohjauksesta hallintosäännön asettamissa rajoissa. Kaupunginjohtajan apuna on johtoryhmä.

Hallintosäännössä määrätään toimielinten ja ylimpien viranhaltijoiden toimivallasta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, toimivallasta henkilöstöasioissa, kunnan taloudesta ja riskienhallinnasta sekä hallinnnon ja talouden tarkastuksesta.

Hallintosäännön ohella kaupungin toimintoja ohjataan Kangasalan valtuuston työjärjestyksellä (pdf), johon nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. (Muutos työjärjestykseen Val 29.5.2017 § 52). 

Hallintosääntö (pdf)
Kaupunkiorganisaatio 1.1.2018 alkaen (pdf)


 

Kangasala-viiri (kuvaaja Petteri Silvola)

 

Suomessa on vuonna 2018 yhteensä 311 kuntaa, joista 16 on Ahvenanmaalla.  Maakuntia on 18 (+1).
Kangasala kuuluu Pirkanmaan maakuntaan, jossa on yhteensä 22 kuntaa.
Seutukuntajako on lakkautettu virallisena aluejakona

107 käyttää itsestään kaupunki -nimitystä ja 204 kuntaa kunta -nimitystä. 
Kangasala otti kaupunki -nimen käyttöön 1.1.2018 alkaen.


Lisätietoa kuntien lukumäärästä
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/