Täysversioon

Kangasalan kunta

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa alla olevan linkin kautta. Osa pöytäkirjoista löytyy vain hakukonetta käyttämällä (vuodesta 2006 alkaen).  Täydennä kokouspäivämääräriville esim. 1.1.2006 - 31.12.2006

Esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat 

Kokouksen jälkeen sivuilla julkaistaan tarkastettu pöytäkirja. Kuntalain mukaan päätöksen katsotaan syntyneen vasta sitten, kun pöytäkirja on tarkastettu. Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen katseluun tarvitset työasemallesi Word-tekstinkäsittelyohjelman. Liitteet ovat Word, pdf ja Excel -tiedostoja. Jos työasemallesi ei ole asennettu näitä ohjelmia, voit ladata ilmaiset katseluohjelmat alla olevista linkeistä.

Liitteet
Huomaa, että itse pykälätekstistä ilmenee onko kysymyksessä liite vai oheismateriaali (oheismateriaalia ei julkaista).

Joulukuu 2017

Viikko 50

Joulukuu 2017
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

 

Pöytäkirjojen nähtävilläpito

Valtuuston tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla valtuuston kokouskutsussa ilmoitettuna aikana, yleensä valtuuston kokousta seuraavana perjantaina.

Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, kunnanhallituksen seuraavan kokouspäivän jälkeisenä tiistaina tai, mikäli kokousten väli on enemmän kuin kahdeksan päivää, kokouspäivää seuraavan viikon keskiviikkona.

Lautakuntien ja muiden toimielinten pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla lautakunnan päättämänä aikana, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Samoin viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Yhteistoimintasopimusten mukaisten toimielinten pöytäkirjat
Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan, Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan, Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjat sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä Tampereen kaupungin verkkosivuilla
 
Valkeakosken koulutus- ja hyvinvointilautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä Valkeakosken kaupungin verkkosivuilla.

KOKOUSKALENTERI V. 2017
Valtuuston ja kunnanhallituksen sekä lautakuntien seuraava kokous

Kokouspäivät saattavat muuttua annetuista. Tarkista kokouspäivä noin 1 viikko ennen ilmoitettua kokouspäivää.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Word -dokumenttien ilmainen katseluohjelma tästä.  
Excel -dokumenttien ilmainen katseluohjelma tästä. 
Pdf -dokumenttien ilmainen katseluohjelma tästä.