Täysversioon

Kangasalan kunta

Lapset ja nuoret

Visio

Onnellinen lapsuus ja nuoruus

-hyvällä yhteistyöllä turvattu

  • Vanhemmat vastaavat lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä sekä heitä tuetaan kasvatustehtävissä
  • Lapset ja nuoret osallistuvat, aikuiset kuuntelevat heitä ja ottavat heidän mielipiteensä huomioon
  • Lasten ja nuorten kasvuympäristö on fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallinen
  • Toimintamme on oikea-aikaista, ennaltaehkäisevää yhteistyötä ja varhaista tukemista
  • Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävä ja korjaava toiminta on riittävää ja laadukasta

 

Kangasalan valtuusto on kokouksessaan 13.10.2014 hyväksynyt Kangasalan ja Pälkäneen kuntien yhteisen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2014-2016.

 

SIVISTYSKESKUS

Kunnanvirasto 1
Kunnantie 1, 36200 Kangasala
PL 50, 36201 Kangasala

Puh. 03 5655 3000
Fax. 03 5655 3075
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski
puh. 050 550 9084

Sivistyskeskukseen kuuluvat