Täysversioon

Kangasalan kunta

Koulut

 

PERUSOPETUKSEEN, ESIOPETUKSEEN JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUONNA 2018-2019
 
 
PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
 
Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2018 aloittavat koulunsa vuonna 2011 syntyneet lapset. Koulunsa syksyllä 2018 aloittavien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 9.1.-23.1.2018. Kangasalalaiselle huoltajalle lähetetään kirjautumistunnus ja -ohje sähköpostilla. Jos ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, voi ilmoittautumislomakkeen noutaa lähikoulusta tai tulostaa kaupungin kotisivuilta. Lomake palautetaan Sariolan, Kirkkoharjun tai Vatialan kouluun 22.1.2018 klo 8.00-10.00.
 
Kangasalle muuttavat uudet oppilaat ottavat yhteyttä kouluun tai sivistyskeskukseen puh. 040 133 6618.
 
Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto sivistystoimenjohtajalle osoitteella Sivistyskeskus PL 50, 36201 Kangasala. Asiantuntijalausuntoa varten lapsi ilmoitetaan kouluvalmiustutkimukseen Kangasalan perheneuvolaan, Kunnantie 2, 36200 Kangasala, puh. 040 133 6593.
 
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
 
Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2018–2019 vuonna 2012 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2013 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa.
 
Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
 
Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 9.1-23.1.2018 sähköisenä Kangasalan kaupungin kotisivuilla www.kangasala.fi/lapset_ja_nuoret/esiopetus/.
 
Yksityisen palveluntuottajan esiopetukseen tulee ilmoittautua Kangasalan ilmoittautumis-menettelyn kautta. Nämä yksiköt ilmoitetaan myöhemmin.
 
Jos esiopetusikäisellä lapsella on myös esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tar-vetta, sitä haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 22.1.2018 klo 8.00–10.00 varhaiskasvatuksen palvelu-ohjauksessa Suoraman ja Pikkolan päiväkotien yhteydessä olevissa palvelupisteissä.  
Mikäli esiopetusryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää oppilaita, ryhmiä voidaan yhdistellä. Lisätietoja saa Kangasalan kotisivuilta. Perheille ilmoitetaan esiopetuspaikasta viikolla 8.
 
 
 
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN
 
1. ja 2. luokkalaisten koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018-2019 tehdään 9.1.-23.1.2018 sähköisesti Kangasalan kaupungin kotisivuilla http://www.kangasala.fi/lapset_ja_nuoret/koululaisten_iltapaivatoiminta/ .
Koteihin lähetetään tiedote koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautumisestaWilman kautta.

PDF-tiedosto OPPILAAKSIOTTOALUEET  (728 kB)
Kartassa näkyvät Kangasalan koulujen oppilaaksiottoalueet ja niiden välialueet (esim. Tu-Ki tarkoittaa Tursolan ja Kirkkoharjun koulujen välialuetta). Oppilaaksioton välialueilla asuvat oppilaat ohjataan siihen kouluun, jossa oppilasryhmät muodostuvat opetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi. Lisätietoja asiassa antavat ao. koulujen rehtorit.

 

Tursolan koulun iltapäiväkerholaiset 2015: Kaunis kotiseutuni

Löydätkö työstä nämä  tutut maamerkit:
- vaakuna
- kirjasto
- kunnantalo
- Kangasala-talo
- Lepokoti
- Liuksialan kartano
- Kirkkoharjun näkötorni
- leipomo Paakari
- Kimmo Pyykön "Dialogi"-veistos
- Vehoniemen näkötorni
- museoautoja
- kotiseutumuseo + graniittikivi
- Pirtti
- Kangasalan kirkko, verikivi
- uimahalli
- urkutehdas
- Kangasalan kolme Kaarinaa
 

Toponetti-palvelu

Toponetti on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan kuntien oppilaanohjauksen sivusto. Sivustolta saat tietoa, neuvoja, ohjeita työelämään tutustumiseen liittyen, jatko-opintojen suunnittelussa ja oppimisen taitojen kehittämisessä.

Sivistyskeskus

Kaupunginvirasto 1
Kunnantie 1
puh. 03 5655 3000,  faksi 03 5655 3050
 

Sivistyskeskuksen johtaja
Sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski
puh. 050 550 9084

Hallintopäällikkö Marita Kakriainen
puh. 050 598 3255

Opetuskoordinaattori Marja Mattila
puh. 050 315 2853

Kulttuurikoordinaattori Noorit Tiitola
puh. 040 133 6702

Hallintosihteeri Outi Koivisto
puh. 040 133 6618

Toimistosihteeri Satu Rajala
puh. 050 373 8649

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Wilma

Rekisteriseloste_(kouluhallintojärjestelmä Primus/Wilma)