Täysversioon

Kangasalan kunta

Koulut

 PERUSOPETUKSEEN JA ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUONNA 2017-2018

 PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
 
Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2017 aloittavat koulunsa vuonna 2010 syntyneet lapset.
Koulunsa syksyllä 2017 aloittavien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtui sähköisesti 13.1.-29.1.2017. 
Tämän jälkeen ilmoittautuvat oppilaat ottavat suoraan yhteyttä lähikouluun. Koululaisten iltapäivätoimintaan on erillinen haku maaliskuussa.
 
Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto sivistystoimenjohtajalle osoitteella Sivistyskeskus PL 50, 36201 Kangasala. Asiantuntijalausuntoa varten lapsi ilmoitetaan kouluvalmiustutkimukseen Kangasalan perheneuvolaan, Kunnantie 2, 36200 Kangasala, p. 040 133 6593.
 
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
 
 
 
Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2017–2018 vuonna 2011 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2012 syntyneille lapsille Kangasalan kunnan kouluissa ja päiväkodeissa.
 
Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
 
Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 13.1-29.1.2017 sähköisenä Kangasalan kunnan kotisivuilla www.kangasala.fi/lapset_ja_nuoret/esiopetus/.
 
Kangasalan kunnassa seuraavat yksityiset päiväkodit antavat esiopetusta:
- suomenkielinen esiopetus Touhulan liikuntapäiväkoti
- englanninkielinen esiopetus Kangasalan Englanninkielinen leikkikoulu
Näihin esiopetuspaikkoihin tulee ilmoittautua Kangasalan kunnan ilmoittautumismenettelyn kautta.
 
    
Jos esiopetusikäisellä lapsella on myös esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarvetta, sitä haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 27.1.2017 klo 8.00–10.00 varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa Suoraman ja Pikkolan päiväkotien yhteydessä olevissa palvelupisteissä.  
Mikäli esiopetusryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää oppilaita, ryhmiä voidaan yhdistellä. Lisätietoja saa kunnan kotisivuilta yllä olevasta osoitteesta. Perheille ilmoitetaan esiopetuspaikasta viikolla 8.
 
 

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 
 

Kangasalla 11.1.2017
Kangasalan kunta/sivistyskeskus
 
 
PDF-tiedosto OPPILAAKSIOTTOALUEET  (728 kB)
Kartassa näkyvät Kangasalan koulujen oppilaaksiottoalueet ja niiden välialueet (esim. Tu-Ki tarkoittaa Tursolan ja Kirkkoharjun koulujen välialuetta). Oppilaaksioton välialueilla asuvat oppilaat ohjataan siihen kouluun, jossa oppilasryhmät muodostuvat opetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi. Lisätietoja asiassa antavat ao. koulujen rehtorit.

 

Tursolan koulun iltapäiväkerholaiset 2015: Kaunis kotiseutuni

Löydätkö työstä nämä  tutut maamerkit:
- vaakuna
- kirjasto
- kunnantalo
- Kangasala-talo
- Lepokoti
- Liuksialan kartano
- Kirkkoharjun näkötorni
- leipomo Paakari
- Kimmo Pyykön "Dialogi"-veistos
- Vehoniemen näkötorni
- museoautoja
- kotiseutumuseo + graniittikivi
- Pirtti
- Kangasalan kirkko, verikivi
- uimahalli
- urkutehdas
- Kangasalan kolme Kaarinaa
 

Toponetti-palvelu

Toponetti on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan kuntien oppilaanohjauksen sivusto. Sivustolta saat tietoa, neuvoja, ohjeita työelämään tutustumiseen liittyen, jatko-opintojen suunnittelussa ja oppimisen taitojen kehittämisessä.

Sivistyskeskus

Kunnanvirasto 1
Kunnantie 1
puh. 03 5655 3000,  faksi 03 5655 3050
 

Sivistyskeskuksen johtaja
Sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski
puh. 050 550 9084

Hallintopäällikkö Marita Kakriainen
puh. 050 598 3255

Opetuskoordinaattori Marja Mattila
puh. 050 315 2853

Kulttuurikoordinaattori Noorit Tiitola
puh. 040 133 6702

Hallintosihteeri Outi Koivisto
puh. 040 133 6618

Toimistosihteeri Satu Rajala
puh. 050 373 8649

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Wilma

Rekisteriseloste_(kouluhallintojärjestelmä Primus/Wilma)