Täysversioon

Kangasalan kunta

Kangasalan kunnan varhaiskasvatus

 Kasvava kangasalalainen              

- Pienestä linnusta
         uljas kotka
                oksalle ylimmälle -    

      
Lapsen kasvua ja oppimista edistävä
turvallinen ja monipuolinen
varhaiskasvatus ja opetus
kesäpäivän pitäjässä.

 

Kangasalan varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintaa suuntaavana ajatuksena on lapsen hyvinvoinnin edistäminen. Varhaiskasvatus toteutuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudessa. Keskeisenä lähtökohtana on lapsuuden arvostaminen ihmisen ainutkertaisena elämänvaiheena.