Täysversioon

Kangasalan kunta

Yrityspalvelut

Yrittäjän Kangasala

Elinkeinotoimi palvelee sekä uusia että vanhoja yritysasiakkaita asioissa, jotka koskevat esim. yritysneuvontaa, uusien yritysten perustamista, rahoituskysymyksiä, tonttien ja toimitilojen ostoa tai vuokrausta sekä matkailua. Elinkeinotoimi edistää yritysten toimintaa yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA Oy:n, Tampereen seudun muiden kuntien ja yrittäjäyhdistyksen kanssa.

Tällä hetkellä kunnan elinkeinotoimen käytännön tehtävät painottuvat seuraaviin asioihin:

  • Aloittavien yrittäjien neuvonta (osana Ensimetri-järjestelmää) ja kunnan starttirahan myöntäminen
  • Toimivien yrittäjien neuvonta ja erityiskysymysten hoitaminen (tontti-, toimitila-, rahoitus-, kauppa-, tietopyyntö-, infrastruktuuri-, tiedonvälitys- yms. kysymykset)
  • Yritysten kansainvälistämis- ja verkostoitumiskysymykset mukaan lukien EU-asiat
  • Seudullinen yhteistyö (mm. erilliset yhteistyöhankkeet sekä aluekehittämisohjelmatyö)
  • Kunnan eri hallintokuntien kanssa tehtävä yhteistyö
  • Matkailuyrittäjien yhteistyön (Matkailurengas ry) kehittäminen ja yhteydet TREDEA Oy:n GoTampere-matkailupalveluun
  • Yhteydet sidosryhmiin kunnassa ja ulkopuolella (Kangasalan Yrittäjät ry, Kuhmalahden Yrittäjät ry Kangasalan nuorkauppakamari ry, Kangasalan TE-toimisto, Finnvera, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen Kauppakamari, Tilastokeskus jne.)

Kunnan elinkeinotoimessa Teitä palvelee

Elinkeinojohtaja                                                                     Elinkeinoasiamies
Lasse Silván                                                                           Irene Suhonen 
puh. 050 4627 659                                                                puh. 040 133 6822 

Invest kangasala

 Yrityspalveluiden verkkosivusto

 

 

 

 

 


Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö.

 

Yritysesite